وب سایت بیست با ما با هدف کمک به دانش آموزان و اساتید در زمینه های درسی و کمک درسی و همچنین ارتقاء سطح علمی با به کارگیری روش های جدید و روز، با استفاده از مدرسین و اساتید مجرب در حال خدمات رسانی می باشد.